Board Support

Voor u als commissaris is het strategisch plan essentieel bij het toezicht houden op en advies geven aan het bestuur. Het is bepalend voor de lange termijn waardecreatie van een organisatie. Daarom moet niet alleen het bestuur maar ook de Raad van Commissarissen (RvC) het plan dragen.

Wij hebben ervaring bij zowel het vervaardigen en evalueren van strategische plannen als de formele en informele communicatie tussen het bestuur en de commissarissen.

SPBI kan u als commissaris of aandeelhouder helpen wanneer u

  • … een second opinion wilt over het strategisch plan.
    Zijn alle relevante scenario’s doordacht? Heeft het plan een juist ambitieniveau en is het realistisch? 
  • … een second opinion wilt over risicomanagement.
    Zijn de belangrijkste risico’s benoemd of zijn er recente ontwikkelingen die meegenomen moeten worden? Is het duidelijk welke risico’s urgente aandacht nodig hebben? Zijn daar voldoende risicomitigerende maatregelen voor in gang gezet en hoe zijn die gewaarborgd?
  • … de structuur rond RvC vergaderingen wilt opzetten of aanpassen. 
    Is de jaaragenda optimaal gestructureerd met vaste en terugkerende agendapunten en juiste frequentie? Zijn de juiste gremia opgericht (te veel of te weinig)? Is de samenstelling van de RvC nog passend bij de uitdagingen van de organisatie? Is er voldoende secretariële ondersteuning? Is de informatievoorziening aan de RvC goed gestructureerd?
Our services include:
Strategic Planning
Scenario Planning
Board Support
Strategic Partnerships
Business Improvements
Value Scan
Commercial Optimisation
Project/Company Valuation