Business Improvements

U heeft ideeën over een aantal mogelijke verbeteringen om uw winstgevendheid te vergroten, maar actuele ontwikkelingen vragen veel tijd en aandacht. Hierdoor blijven mogelijke verbeteringen op de plank liggen, terwijl u zich realiseert dat continue verbeteringen noodzakelijk zijn om uw onderscheidend vermogen en daarmee de waarde van uw bedrijf te optimaliseren.

Door onze ervaring en kennis kunnen wij, samen met u, snel Business Improvements identificeren en realiseren. Wij brengen bestaande ideeën samen en voegen  hier enkele ideeën van ons aan toe. Wij prioriteren de verbeteringen gebaseerd op effectiviteit en kans op succes en creëren daarmee een realistisch plan dat de winstgevendheid van uw bedrijf vergroot. 

Voorbeelden waar wij in een leidende rol bij betrokken zijn geweest: 

  • Zorg: verlaagden de contracteringskosten van 30.000 zorgverleners met 30% door het proces te digitaliseren. Hierdoor is de verwerkingstijd van een ingezonden contract verkort van drie maanden naar een dag. Voorlopige betalingen waren niet meer nodig, de juiste bedragen konden direct worden betaald.
  • Energie: stelden een dashboard op ter ondersteuning van een bedrijfsbreed verbeterproject met de belangrijkste verbeter KPI’s (voor het bedrijf als geheel en voor elke divisie), waarbij het betreffende management team elke maand de vooruitgang kon volgen binnen bestaande rapportages.
  • Zorg: herstructureerden een zorginkoop afdeling waarbij afscheid werd genomen van relatief dure medewerkers en tegelijkertijd de kwaliteit van de output werd verbeterd.
Our services include:
Strategic Planning
Scenario Planning
Board Support
Strategic Partnerships
Business Improvements
Value Scan
Commercial Optimisation
Project/Company Valuation