Strategic Partnerships

Samenwerking maakt sterker
Wanneer twee of meer partijen profiteren van een vorm van samenwerking, is het mogelijk om een strategic partnership te creëren. De mogelijke winst uit samenwerking kent vele vormen: openen van markten, bredere productlijnen, uitvoeren van niet onderscheidende activiteiten met lagere kosten, kwaliteitsverbetering, introductie van nieuwe technologie etc…

Gedeelde visie en focus
De belangrijkste voorwaarde is dat de samenwerking mutualistisch moet zijn: een win-win situatie voor partijen met een gedeelde visie en enthousiasme. Dit vereist continu aandacht. Verslappende focus of opborrelend wantrouwen bij een partij, ondergraaft de succesvolle samenwerking. De te behalen winst wordt kleiner en/of een partij besluit uit de samenwerking te stappen.
Terwijl 80% van bestuursvoorzitters strategische partnerships essentieel voor het bedrijf acht, blijken 50-70% van de strategische partnerships te mislukken, doordat er geen continue inspanning wordt gedaan om de gedeelde visie, focus en enthousiasme te onderhouden.

Weten wanneer en hoe ieder apart verder moet gaan
Wanneer na jarenlange samenwerking de winst van samenwerking kleiner wordt b.v. door gewijzigde marktomstandigheden of technische mogelijkheden, is het belangrijk om met dezelfde focus en met respect voor elkaar de partnership te ontbinden. Het maakt de cirkel rond en het blijft een visitekaartje voor toekomstige strategic partnerships.
Wanneer na jarenlange samenwerking de winst van samenwerking kleiner wordt b.v. door gewijzigde marktomstandigheden of technische mogelijkheden, is het belangrijk om met dezelfde focus en met respect voor elkaar de partnership te ontbinden. Het maakt de cirkel rond en het blijft een visitekaartje voor toekomstige strategic partnerships.

Hoe kan SPBI u helpen
SPBI heeft ervaring bij het opzetten en onderhouden van strategic partnerships. Zowel in de structuur als de juridische contracten, maar belangrijker nog in het creëren van een band en vertrouwen tussen de partners.

#1 Strategy for growth

More CEO’s cited strategic partnerships as their number one growth strategy.

Frost & Sullivan

The Majority Fail

Although strategic partnerships were rated as important, almost half reported high (60+%) failure rates.

The CMO Council

Essential for Business

85% of respondents viewed partnerships and alliances as essential or important to their businesses.

The CMO Council
Our services include:
Strategic Planning
Scenario Planning
Board Support
Strategic Partnerships
Business Improvements
Value Scan
Commercial Optimisation
Project/Company Valuation