Strategic Planning

Traditioneel worden strategische plannen iedere vijf jaar ontwikkeld. Hierdoor zakt tussentijds de kennis en ervaring voor het maken van een dergelijk plan wat weg. Van de groep die verantwoordelijk was voor het huidige plan hebben velen een andere functie gekregen, binnen of zelfs buiten uw bedrijf.

Wij kunnen u helpen om op een efficiënte manier een nieuw strategisch plan te ontwikkelen en u in staat te stellen te focussen op een beperkt aantal realistische strategische opties. 

Door onze uitgebreide ervaring zijn wij snel ingewerkt en kunnen wij binnen drie maanden een ambitieus en realistisch nieuw strategisch plan ontwikkelen in samenwerking met u en enkele cruciale personen binnen uw organisatie.

Dit plan wordt opgesteld met oog voor verwachtingenmanagement met aandeelhouders en/of commissarissen en het personeel binnen uw organisatie.

SPBI kan u helpen wanneer u

 • … een nieuw strategisch plan wilt.
  Met dit plan kunt u het onderscheidend vermogen van uw bedrijf optimaal benutten in de komende jaren, waardoor u de waarde van uw bedrijf maximaliseert.
 • … een tussentijdse evaluatie wilt van het bestaande plan.
  Omstandigheden veranderen, uw organisatie ook. Is het strategisch plan nog steeds voldoende relevant, ambitieus en reëel? Een dergelijke evaluatie kan door de directeur of de raad van commissarissen worden gevraagd
 • .… de ondersteuning van de Raad van Commissarissen wilt verbeteren.
  U wilt de structuur van RvC vergaderingen aanpassen, b.v. door het veranderen van adviescommissies en informatiestromen ter verbetering van toezicht en advisering.
 • … strategische partnerships wilt opzetten of uitbouwen.
  Focussen op het eigen onderscheidend vermogen houdt vaak in dat u in andere onderdelen van uw bedrijfsvoering kunt samenwerken met derden. Hoe zet u dit op en hoe waarborgt u het gedeelde belang van een succesvol strategisch partnership.

Voorbeelden waar wij bij betrokken zijn geweest:

 • Verhogen van de productie van een olie- en gasbedrijf met 30% door het verdubbelen van de booractiviteiten. Om dit tot een succes te brengen was gedetailleerde planning noodzakelijk, o.a. om meer mensen aan te nemen, nieuwe boortorens in te huren, arbeidsvoorwaarden aan te passen en scholen uit te breiden.
 • Verkopen van een gasdistributiebedrijf tijdens een nationale crisis. Door eerst marges in belangrijke klantensegmenten te vergroten kon de winst verhoogd worden. Hiermee kon een track record opgebouwd worden van dividendbetalingen aan aandeelhouders. Tegelijkertijd werd het zittende management-team getraind om beter met veranderingen om te gaan. Dit alles gaf vertrouwen in een goede verkoop. Daarbij werd een specialistisch team voor verkoop aangesteld.

Our services include:
Strategic Planning
Scenario Planning
Board Support
Strategic Partnerships
Business Improvements
Value Scan
Commercial Optimisation
Project/Company Valuation