Value scan

Investeren, uitbreiden of juist downsizen zijn beslissingen die u neemt mede op basis van een grondige kennis van de aanwezige waarde in uw bedrijf.

Samen met u maken wij een Value Scan van uw bedrijf met als resultaat dat nog duidelijker in beeld komt waar geld verdiend wordt, waar verlies geleden wordt en waar waarde in het bedrijf onbenut blijft. We zullen aangeven waar de beste mogelijkheden liggen om de waarde van uw bedrijf te vergroten.

Op basis van deze Value Scan kunt u uw beslissingen nog beter onderbouwen.

Hoe ziet de Value Scan er uit?

Wij bestuderen uw boeken en hebben gesprekken met een aantal sleutelfiguren binnen uw bedrijf. Vervolgens analyseren wij de gegevens en presenteren wij u een voorlopig rapport van maximaal twee pagina’s. Hierin benoemen wij wat volgens ons de beste mogelijkheden zijn om de waarde van uw bedrijf te vergroten. Na deze presentatie maken wij het rapport, na eventuele aanpassingen, definitief.

Uw inbreng

Een Value Scan is een intensief proces, waar u actief bij betrokken bent. U moet er rekening mee houden dat gesprekken nodig zijn met circa vijf personen in uw bedrijf. Meestal zijn dit gesprekken van een uur en vaak zijn er twee gesprekken per persoon nodig. 

Ook hebben wij minimaal drie gesprekken van een uur met u als opdrachtgever. Dit zijn gesprekken over de opzet, een tussentijdse evaluatie met eventueel een bespreking van het voorlopig rapport en de finale presentatie.

Afhankelijk van de complexiteit en grootte van uw organisatie is de Value Scan in één tot vier weken afgerond.

Value Scan workshop

In plaats van voor een volledige Value Scan kunt u ook kiezen voor  een workshop van één dag met twee tot vijf personen uit uw organisatie. Tijdens de workshop pakken we één element van de Value Scan op en werken dit volledig uit als een case study. Het geeft een idee hoe dit proces verloopt en een inzicht in de mogelijke resultaten.

Our services include:
Strategic Planning
Scenario Planning
Board Support
Strategic Partnerships
Business Improvements
Value Scan
Commercial Optimisation
Project/Company Valuation